Honda City Turbo

579,000.00฿

REIMAGINE YOUR NEW POSSIBILITIES

 
Grade Level
S   579,500 บาท
V   609,000 บาท
SV  665,000 บาท
RS  739,000 บาท
Categories: , , Tags: ,
The City Turbo “เปิด” ทุกความเป็นไปได้ เปลี่ยนทุกมาตรฐานของรถซิตี้คาร์ ให้พร้อมขับเคลื่อนพาคุณไปไกลเกินกว่าทุกความคาดหมาย